متوسطه اول دخترانه آتیه

اولویت در آزمون‌های حضوری، رعایت پروتکل‌های بهداشتی است
اولویت در آزمون‌های حضوری، رعایت پروتکل‌های بهداشتی است

از ابتدای بازگشایی مجدد مدارس در اواخر اردیبهشت ماه، مدارس موظف به اجرای این پروتکل ها برای ارتقای اصول بهداشتی و پیشگیری شدند.

جزئیات ثبت‌نام آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی
جزئیات ثبت‌نام آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی

معاونت آموزش متوسطه طی نامه‌ای دستورالعمل آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 1400-1399 را جهت اجرا به استان‌ها ابلاغ کرد.

مدارس آتیه نو
مدارس آتیه نو

در راستای اجرای زیر نظام پژوهش و ارزشیابی از برنامه‌های ابلاغی سند تحول در سال 1399 و همچنین در خصوص اجرای مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی مصوب هشتصدو چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش ‌و پرورش، آزمون تراکمی دانش‌آموزان با رعایت فاصله اجتماعی برگزار می‌شود.